Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

A játék és a szabályok alkotta játékrendszer sok esetben olyan fogalmakat is használ amik megértése nem mindig magától értetődő. Részben azért, mert a köznapi jelentéstől eltérő jelentést is birtokolhatnak (például a dobókocka nem mindig kocka alakú) részben pedig, mert a többi játékrendszer, a piacon elérhető különböző kiadások értelmezésétől is eltérhetünk. Az alapfogalmak megismerése ezért is fontos.

Alapfok: Egy képzettségnek olyan szintje ami a világban "alapfokú" végzettségnek felel meg, az ezzel rendelkező karakter inasként helyezkedhet el a világban.

Alapképzettség: Egyes képzettségek felvételének feltétele, hogy más egyszerűbb képzettségeket a karakter legalább azyonos szinten birtokoljon. 

Alternatív forma: Egy képzettség (vagy varázslat) hatását sokszor nem csak egyetlen módszerrel lehet végrehajtani. Lopakodni mindenki tud, de egyes fejvadászok ugyanezt a hatást a párducmancs technikával, saját "ősi mágikus módszerükkel" érik el. Az alternatív formák jelentős része kasztokhoz vagy fajokhoz tartozó különleges képesség. 

Anyagi sík: olyan létsík ami a földünkhöz hasonló anyagi világot tartalmaz. 

Asztrálsík: Az érzelmek világát tartalmazó létsík. Az anyagi világ számos hatása (hormonok, izgalom) hat az asztrálsíkra.  

Álomsík, Antiss: Az asztrál és mentálsík álmokat érintő területeinek különleges technikákkal együtt, egyetlen világként megélt vetülete. 

Chi: A pszi alkalmazásának ösztönös, tudatalatti módja. Ilyenkor a felhasznált energiára, életerőre is így hivatkoznak. 

Dobókocka, kocka: Dobótest. A K6 a hagyományos 6 lapú dobókockát jelenti. A k10 egy 10 lapő dobótestet, 0 és 9 között folyamatosan számozva, a 0 itt 10-et jelent. A k100 jelenthet akár 100 lapú dobótestet 1 és 100 között számozott oldalakkal, akár annak 2 darab 10 lapú dobótesttel és azok helyiértékével való helyettesítését. Az utóbbi esetben a két darab 0 jelent 100at. 

Elem: Tovább nem bontható, egyetlen rúnával, egyszerű mágikus fogalommal leírható dolog. Például őselemek. 

Elemi erő: Tiszta mágikus energia, a teremtőerő fizikai megjelenési formája. Villám, mozgési energia, stb.

Elemi sík: Olyan létsík ahol valamely őselem az uralkodó. 

Elsődleges képzettség: Olyan képzettség, a játék menetét, a kibontakozó történetet meghatározzák. Az ilyen képzettsségek szintje a karakter számára jelentős hatalmat képvisel. A harci és a mágikus elsődleges képességek kivételével az elsődleges képzettségeknek van alapértékük.

Életerő: Megmondja, hogy a karakter mennyi sérülést képes elviselni. 

Életút játék: Olyan, hosszabb (több alkalmas) játék ami a karakterek élettörténetét fejlődésregényhez hasonlóan feldolgozza. 

Faj: Bár a játék világában ember az uralkodó faj, mégis élnek ott például elfek, törpék és számos más faj is. Ezeknek a fajoknak egy része képes félvér gyermeket is nemzeni, de az ilyen hibridek lehetősége ellenére itt valóban fajokról van szó. 

Felejtés: Bár létezik ilyen nevű mágikus formula is, a Felejtés olyan folyamat 

Harci tartalék: Egy érték ami megmondja, a karakter milyen mértékig képes ellenállni a támadásoknak. Ha elfogy, vagy nem elegendő (tiszta találat) akkor a karakter életerjét csökkenti a sebzés. 

Harmadlagos képzettség: Opcionális szabály. Olyan képzettség ami a játék menetét kevéssé befolyásolja. 

Hatalomszó: Ősi nyelven megfogalmazott mágikus hatalmú szó. 

Hetedkor: Ynev jelenkora. A legtöbb leírt világkép ebben a korszakban játszódik, de Ynev más korszakát is megalkothatóak. 

Hősi Ynev: Olyan világkép ahol a játékosok karakterek lehetnek a világot formáló hősök. Az életút játék kapcsán hagyományosan ajánlott Ynev verzió. Mivel itt nem az irodalom hősei a döntőek, ezért a regények hősei, az ottani történetek nem részei ennek az Ynev verziónak. A játékos karakterek viszont lehetnek a regényhősökhöz hasonlóak, az irodalom és sok régi kiegészítő inspirációként használható. 

Irodalmi Ynev: A regényekből ismert, olykor ellentmondásoktól sem mentes világkép

Játékos Karakter: Egy játékos által irányított, a játék világában élő személyiség. 

Játékrendszer: A játék szabályainak az összessége. 

Jellem: Olyan a karakter értékrendjét, érzelemvilágát leíró, a karakterre jellemző állandó érzelmek, amikhez a játékrendszer különleges hatást rendelhet. (Például varázslatok leírásában)

Kaland, kalandmodul: A játékban megjelenő történet.

Kalandmester: A kalandmester a játék olyan résztvevője aki a Nem Játékos Karaktereket irányítja, szükség esetén ő alkotja meg a kalandot és a vitás helyzetekben döntőbíróként is szolgál. A szerepéről többet tudhatsz meg a példajátékból és a Kalandmesterek Útmutatójáról. A világ törvényeit, az istenek akaratát is többnyire ő testesíti meg a játékban. 

Kalandozó: Azon kiválasztottak egyike akiknek a cselekedeteit a M.A.G.U.S. maga világformáló erőként lejegyzi. Valamilyen mértékben kiválasztott. A kalandozók kiválaszttságának tagadhatatlan jele, hogy veszélyhelyzetben is képesek higgadtan cselekedni, kihasználni a valós tudásukat, ezt nem nyomja el "harcolj vagy menekülj" helyzet. Ezért olykor a náluk nagyobb tudású embereknél jelentősebb harcértékkel rendelkeznek. 

Kalandor: Olyan ember aki kalandokba keveredik, de nem feltétlenül kalandozó, kiválasztott.

Karakter: Egy a játék világában élő szemilyiség. 

Karakterlap: Egy karakter a játékrendszer vagy a Kalandmester által gyakran használt adatait tartalmazó lap. Kitölthető formanyomtatvány vagy kártya is lehet. 

Kaszt: A karakter lényegének olyan része ami jelentős funkcióval bír, és amelynek megerősítése a karaktert különleges képességekkel ruházhatja fel.

Képesség: A karakter adottságait meghatározó érték. Az emberi képességek 2 és 20 között terjednek.

Képzettség: A karakter szerzett tudását meghatározó érték. 

Képzettségpont: A képzettség hatalmát, az elsajátítás nehézségét is mérő mértékegység. Ynev egyik jellemzője, hogy a teremtő akarat uralkodik, a képzettség elsajátítása során a tanulás a teremtő akarat olyan befektetése ami a karaktert valamire képessé teszi. A képzettség hatalma és az elsajátítás nehézsége ezért összefügg. 

Kis Arkánum: Olyan mágiaforma ahol a szükséges teremtő energia a varázslatot végrehajtó hitéből (vallásos hit) és esetleg valamely isten saját teremtő energiájából származik. A varázslat létrejöttéhez a karakter istenének tevékenysége nem szükséges. 

Kör, harci kör: 10 másodperc. 

Köztes fokok: Opcionális szabály. képzettség egy olyan szintje amihez a világban valamely titulus, meghatározott biztos tudás tartozik

Od: A Sötét Ynev és más sötétebb világképekhez tartozó, a manánál töményebb mágikus energia, az elemi erő különleges formája. 

Lényeg: A teremtő akarat olyan része ami a világban valamilyen formában megjelenik. 

Létsík: Párhuzamos valóság ami mágiával megfigyelhető vagy elérhető. 

Litánia: Egyszerűbb, pár szavas, pár mondatos varázslat. 

M.A.G.U.S.: Részben a M.A.G.U.S. szerepjáték, részben pedig a "kalandorok krónikái", a kalandozók tetteit leíró mágikus tulajdonságokkal bíró mű. 

Mana: A termető energia egy olyan formája ami varázslatot, mágikus energiát táplál.

Manaháló: A varázslatok táplálására képes mágikus energia Yneven szabadon is áramlik. Ez az áramlás a manaháló. Az itt elérhető mana sok varázslat számára könnyen elérhető. 

Maximális képzettségpont: A maximális képzettségpont értéke mondja meg, hogy a játékos karakter hány képzettségpontnak megfelelő képzettséggel rendelkezhet. 

Mágiaellenállás: A karakter egy olyan adottsága ami megmondja milyen mértékig képes ellenállni az őt ostromló varázslatoknak. A harci tartalékhoz és a méregellenálláshoz hasonlóan működik

Másodlagos képzettség: Opcionális szabály. Nem minden karakterre jellemző képzettség, ami az elsődleges képzettségeknél kevesebb befolyással van a világra, a történetre. Külön képzettségpontból vásárolható meg. Mivel ezek a játékot csak korlátozott mértékben befolyásolják, ezért ezek feltüntetése opcionális. Ha ezeket nem használjátok, de a karakter koncepciójából, előtörténetéből a Kalandmester tudja nagyjából mire képes a karakter kevesebb munkával tudtok játszani. 

Mentálsík: A teremtő gondolatot leíró sík / síkrész. Ynev mágikus világ, ahol a teremtő akarat megfelelő kifejezései hatnak az anyagi világra. 

Mesterfok: Egy képzettségnek olyan szintje ami a világban a sikeres mestervizsgának felel meg, így a karakter az adott hivatás mestereként az adott hivatás végzésére jogosult. 

Méregellenállás: Elmondja, hogy a karakter milyen hatékonyan képes ellenállni egyes mérgeknek, betegségeknek. A mágiaellenálláshoz és a harci tartalékhoz hasonlóan működik

Morális szabály: A Sötét Ynev világkép esetén nem alkalmazandó szabály. A játékos karakterek kiválasztott kalandozók, Ynev hősei. Sok esetben, ha "meghalnának" a történetet lejegyző szerzetes a történetet mégis a főhös megmenekülésével folytatja, így pedig a lejegyzett krónika hatalmának köszönhetően a játékos karakter is megmenekül. Kalandmesterként, játékosként tiszteld a játékos munkáját amit a karakterébe fektet, és ezért kerüld a karakter indokolatlan megölését. A morális szabály az erre vonatkozó eszköz. 

Mozaik: Más, az adott típusú mozaikmágiához tartozó mozaikokkal korlátlanul kombinálható varázslatrészlet

Mozaikelv: Az egyes varázslatok fix mozaikokra osztására építő megoldás. A használó így az ismert mozaikokból álló keretrendszerből könnyen, gyorsan, biztonságosan alkothat varázslatokat, ám az adott típusú mozaikmágia logikája, az ismert mozaikok korlátozzák. 

Mozaikmágia: A varázslatokat kisebb részekre, úgynevezett mozaikokra, felbontó mágiaforma. A mozaikokból egyes varázslatok az adott típusú mozaikmágia szabályai szerint állíthatóak össze. 

Nagy Arkánum: Olyan mágiaforma ahol a szükséges teremtő energia a varázslatot végrehajtó hitéből (vallásos hit) és valamely isten saját teremtő energiájából származik, és a varázslat létrejöttéhez a karakter istenének tevékenysége szükséges. 

Nem Játékos Karakter: A világ valamely olyan szereplője (élőlény, istenség, stb) amit nem egy játékos, hanem a kalandmester testesít meg. 

NJK Kaszt: Olyan kaszt amelyhez valamely okból kifolyólag csak Nem Játékos Karakter tartozhat. Többnyire azért, mert nem kalandozók, nem kiválasztottak számára elérhető a kaszt, de ritkán azért, mert az adott kasztú karakterrel való játékhoz olyan tudás lehet szükség amit még nem elérhető kiegészítő szabálykönyv tartalmaz majd. 

Nyelvek adománya: Képesség arra, hogy a karakter a gondolatait mágikus hatalmú nyelven ösztönösen megfogalmazza, ezzel azonnal hatalomszótvarázslatot hozzon létre. Ehhez a karakter akár új szavakat, kifejezéseket alkot, amiket az adott nyelvet a nyelvek adománya miatt megismerő ember is megért. Nem mindig beszélt nyelvről van szó, lehet például a művészet olyan formanyelve amihez hosszabb időn át való alkotás is szükséges. A felkészületlen elme számára az ilyen mágikus nyelvekkel való szembesülés veszélyes lehet. 

Pszi: A teremtő akarat és annak hatalmának megnyilvánulása. A mágiához hasonlatos képességeket ad. 

Opcionális szabály: Bár indokolt esetben a szabályrendszer bármely szabályát felülbírálhatja a kalandmester, az opcionális szabályt eleve úgy terveztük, hogy a játékosok (és a kalandmester) meghatározzák kívánják-e használni. 

Őselem: Ynev anyagait nem a modern tudomány által ismert anyagszerkezet jellemzi. Az ottani természeti törvények szerint a teremtő akarat megnyilvánulásai határozzák meg a világot. Az anyagok, tárgyak lényegét a varázslók elemekre, egyszerűbb fogalmakra bontják fel. A hasonló alapfogalmak (pl. tűz, víz, levegő, föld) tiszta anyagi megnyilvánulásait őselemnek tekintjük. Tiszta őselemet az anyagi világban csak mágikus úton lehet fenntartani. 

Ősi nyelv: Olyan mágikus hatalommal bíró nyelv amelyen fogalmazva, és a kimondott szövegbe kellő teremtő akaratot (mágikus energiát) sűrítve a kívánt hatás (ha más, erősebb mágia, vagy mágiaellenálls meg nem akadályozza) létrejön. 

Rituálé: Bonyolultabb, hosszabb idő alatt alkalmazható varázslat. Sokszor előkészületeket is igényel. 

Rúna: Ősi nyelvek önálló jelentéssel rendelkező írásjele. 

Sebesség: Megmondja, hogy egy adott karakter egy kör alatt az adott mozgásformát használva hány méter távolságot tehet meg. 

Sötét Ynev: Yneven többnyire a hősök győznek, az aquirok és más sötét lények legyőzhetőek. A Sötét Ynev világkép ezzel szemben az aquirokat, és sok más ellenfelet félelmetesebbnek mutat be, így horror vagy dark fantasy történetekhez alkalmas. A kapcsolódó opcionális szabályok az ősi nyelveket, hatalomszavakat, a démoni mágiát is megerősítik. 

Szabadmágia: Annak a képessége, hogy a karakter szinte a varázslással egy időben szabadon megtervezhesse a varázslatot. 

Személyes aura: A világ olyan része, ahol a karakter lényege érvényesül, mint döntő teremtőerő. 

Szerencse kártya: A Második Esély rendszerében a dobókockát kártyákkal is lehet helyettesíteni. Akár hagyományos kártyalapok, akár speciális kártyalapok használhatóak. Sok szabály ezekre épít.

Szint: A karakter hatalmának a fokmérője. A hagyományos rendszer számmal jellemezte. A Második Esély rendszerében számos szintnek neve, és konrkét jelentése van.

Szintlépés: A karakter szintjének, hatalmának növekedése. 

Tapasztalati pont: A karakterek fejlődésére vonatkozó hagyományos rendszer által használt pont érték. Opcionálisan használható.

Varázslat: Olyan megtanulható mágikus formula, amit utána bármikor végre lehet hajtani. 

Világkép: Ynev nem egyetlen változatban létezik: A M.A.G.U.S. története során megannyi alkotó máshogy és máshogy képzelte el a világot. Az alkotói szabadságuk miatt ez természetes. Mint az is, hogy a kalandmesterek szabadsága, a játék során keletkező történetek során is számos különböző sorsú Ynev jelent meg. A világképnél szereplő kulcsszavak mondják meg, a karakter milyen Yneven él. Egyes kulcsszavakhoz a  játékrendszer opcionális szabályokat rendelhet. 

Ynev: A M.A.G.U.S. szerepjáték általában Ynev kontinensén játszódik. A világot a regényekből és szabálykönyvek világleírásaiból, az elérhető térképekből ismerheted meg. 

Comments on Alapfogalmak

Be the first to comment
Please login to comment

You don`t have permission to comment here!

Aktuális gondolatok

Ha saját szerepjátékot alkotnál, legyen az első kérdés az: Van-e valami olyan játék, amivel játszanál, de nem elérhető a piacon?

Bejelentkezés

Kereső

Cookie kezelés

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.